1999 yılında yayın hayatına başlayan Tonyahaber Gazetesi;  18 yıldan beri, Tonya halkının hizmetindedir. Haber, yazı ve yayın kadrosuyla, doğal ve toplumsal yaşamı, ilçemiz ve ülkemiz gerçeklerini izlemeye, izlediklerini yaratıcı bir bakışla yansıtmaya çalışıyor. Bu özgün gazete, emek, barış, özgürlük ve demokrasiden yana, düzenli yayın çizgisiyle, toplumcu ve muhalif üslubuyla Tonya’nın sesidir. 

Gazetemiz, yaşanan gerçeklerin tutanağı, halkın aynası olmaya çalışıyor. Bünyesinde çalışan basın yayın emekçileriyle; toplumsal sorunları, çözümleriyle birlikte yansıtmaya, ilçenin nabzını tutmaya çalışıyor. Tonyahaber; uygar insan ilişkilerine, demokratik değerlere, siyasi nezakete büyük önem veriyor. Sayfalarında farklı düşünce ve yaklaşımlara her zaman yer veriyor.

Tonyahaber; yayın kadrosuyla, yazı emekçileriyle ve kendisini maddi, manevi yönlerden destekleyen halkıyla iç içedir. Üstlendiği kamu hizmetini,  özverili yayıncılık görevini, kesintisiz biçimde yerine getirmeye çalışıyor: Tonyahaber, sürekli güncellenen web sitesiyle, “tarafsız haber, özgür yorum, özgür yazarlık” ilkesiyle, yerel yaşama, ülke ve bölge gazeteciliğine gece gündüz katkılar sunuyor.

Yazılı ve görsel verilerle, çevre bilincini, doğa tutkusunu geliştirmeye, çevre hareketlerinin ve tüm çalışanların sesi olmaya, üreticilerin, çiftçilerin sorunlarına sahip çıkmaya çalışıyor. Ekonomi-eğitim-sağlık-sanat-spor-tarih-edebiyat-kültür konularını ve sorunlarını gerçekçi biçimde değerlendirip yansıtmaya çalışıyor.  Yerel sorunların çözümüne ışık tutuyor. Tonya’nın yaşam alanlarını,  doğal ve folklorik dokusunu savunmaya, korumaya ve geliştirmeye büyük özen gösteriyor.

Tonyahaber, tam bir kültür evidir. Halkla bütünleşen bir iletişim ve demokrasi okuludur. Katılımcı, çok sesli bir yayın organıdır. Siyasal, demokratik tercihleri farklı olan, en geniş toplum kesimlerinin düşüncelerine, haberlerine sürekli biçimde yer veriyor. Konulara ve olaylara, nesnel açıdan yaklaşmaya çalışıyor. Sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle, köylülerle, kısaca, tüm emek güçleriyle dayanışma içinde bulunuyor. Çalışanların, işsizlerin, gençliğin, kadınların, toplumun tüm ezilen kesimlerinin sesi olmaya çalışıyor.

Tonyahaber; eğitimin ve toplumun demokratikleştirilmesine, insan hak ve özgürlüklerinin, laik-demokratik cumhuriyet değerlerinin korunup geliştirilmesine, halkın kültür-sanat-folklor ürünlerinin araştırılıp yayınlanmasına eşsiz katkılar sunuyor.

Tonyahaber gazetesi, yalnızca ilimizde yaşayanların aynası değil, aynı zamanda gurbetteki Tonyalıların “özlem giderme ve dayanışma” aracıdır.

Sonuç olarak Tonyahaber; Tonya’nın susmayan kalbi, kaybolmayan arşivi, yaşayan tarih ve kültür hazinesidir. Ne mutlu Tonyahaber’e sahip çıkanlara ve onu yaşatıp yarınlara taşıyanlara...

2017 yılının basın-yayın görevlerini, büyük umutlarla selamlarken, halkımızın, Tonyahaber’le nice başarılaranice 18 yıllara yürümesini diliyor, gazetemize emek ve güç veren herkese saygılar sunuyoruz.